Brend VODAVODA nedavno je dobila sertifikacioni znak za potvrdu kvaliteta TÜV SÜD Management Service GmbH. Ovaj sertifikat potvrđuje proveru, ocenjivanje, validaciju i sertifikaciju jednog menadžment sistema. Poseban akcenat je na kvalitetu, zaštititi životne sredine i zdravlja na radu i sistema upravljanja bezbednošću u proizvodnim preduzećima i organizacijama. Veoma smo ponosni što je ovaj sertifikacioni znak izdat i našem brendu.