СКРИВЕНА ОД СВЕТА,
ЗАШТИЋЕНА ОД ВРЕМЕНА

ДЕЛИМ СА ТОБОМ СНАГУ НЕТАКНУТЕ ПРИРОДЕ ИЗ БАЊЕ ВРУЈЦИ

ПРОЛАСКОМ КРОЗ СТЕНЕ
СЕ ПРИРОДНО ФИЛТРИРАМ

И ПОСТАЈЕМ ОБОГАЋЕНА МИНЕРАЛИМА И ЕЛЕКТРОЛИТИМА

САКУПЉАМ СЕ У АРТЕШКОМ БУНАРУ

Између чврстих и непропусних слојева земље
на дубини од 605 метара

ДО ТЕБЕ ДОЛАЗИМ ИСКОНСКИ ЧИСТА

Јер чувам укус воде коју нико није мењао

vodavoda tabela
VODA VODA

Изгледам
јединствено

Јер јесам
ЈЕДИНСТВЕНА

ЈА САМ ЈЕДИНА АРТЕШКА ВОДА ИЗ СРБИЈЕ.
ЗАУВЕК МЛАДИ. ВОДАВОДА